clutch control


clutch control
механизъм за задействуване на съединител
механизъм за управление на съединител

English-Bulgarian polytechnical dictionary . 2013.